www.painttech.eu
Auto's afgedelt

Milieu en Veiligheid

Economische bedrijvigheid levert welvaart, maar kan ook onze leefomgeving en gezondheid schaden. Ongewenste neveneffecten zijn bijvoorbeeld: afval dat vrijkomt, stoffen die uitspoelen, geluidshinder en ongevallen met gevaarlijke stoffen. We beschermen het milieu en de gezondheid door continu te controleren, ontwikkelingen te signaleren en te evalueren, en maatregelen af te wegen.

Voor en Na

VCA* certificering

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een internationaal, veelzijdig encompleet programma waarmee wij als bedrijf structureel en objectief door derden (gecertificeerd bedrijf) worden getoetst en gecertificeerd

Auto's afgedelt